За нас

Бошнаков 09 - лого

 

Добре дошли в официалният уеб сайт на Бошнаков 09. Предлагаме Ви винаги прясно и качествено БЪЛГАРСКО месо. Може да се уверите сами,като посетите магазините ни в Свиленград, София и Харманли. Търговска дейност се извършва в Хасковска област-Ивайловград, Маджарово, Симеоноград и други. Старозагорска област,градовете-Раднево,Гълъбовo и на морето-Бургаска област-Карнобат, Айтос и част от морските курорти и Нова Загора, Ямбол и Елхово.

Месо-преработвателното предприятие „Бошнаков09“ЕООД е създадено през 1994г. в село Генералово-на 7 км от Свиленград и 7 км преди турската граница.И така вече 26 години се стараем и продължаваме да се доказваме с качество и постоянство.Нашата същност и тайна се крие в българската традиция-българинът да сложи на трапезата си качествено и вкусно българско месо.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД-АРЕАЛ“

ПРОЕКТ „Закупуване на технологично оборудване за месопреработвателно предприятие“

ДОГОВОР: BG06RDNP001-19.575-0001-C01

По процедура МИГ Свиленград Ареал – Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработката/маркетинг на селскостопански продукти“

Основна цел: Проектно предложение води до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез: 1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; 2. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; 3. подобряване качеството на произвежданите продукти;

Стойност на проекта: 80 750лв

Начало на проекта: 07.06.2023 г.

Продължителност на проекта: 24 месеца